CMS Banner
صفحه اصلی
زمان درج متن: 6/9/2015 2:04:25 PM
چاپ
اولین کنفرانس کاربردی (( بها یابی و بودجه ریزی بر مبنای عملکرد با رویکرد ملی ))

        اولین کنفرانس کاربردی (( بها یابی و بودجه ریزی بر مبنای عملکرد با رویکرد ملی )) در 4 و 5 شهریور ماه سال 94 با حضور مسئولین کشوری و استانی در تیریز برگزار خواهد شد . در این کنفرانس که با حضور اساتید مطرح و صاحب نظر در عرصه بودجه ریزی کشور , آخرین یافته های علمی و دانشگاهی ارائه خواهد شد .

سایت همایش

www.accpbb.ir

پایان مهلت ارسال مقالات

31 خرداد ماه 1394

اعلام نتایج داوری مقالات

20 تیرماه 1394

پایان مهلت ثبت نام نهائی

31 تیرماه 1394

پایان ثبت نام با تأخیر

15 مرداد ماه 1394

زمان برگزاری کنفرانس

4 و 5 شهریور ماه 1394

 
متن داری پیوست (ها) زیر می باشد

طراحی و اجرا توسط نرم افزار مدیریت محتوا شرکت ایمن افزار شایگان
Copyright © 2011 Imenafzar.Com All rights reserved
Best View :