گالری تصاویر

20 - 2 - 94 بازدید نمایندگان هیئت نظارت و ارزیابی وزارت علوم از آموزشکده فنی شهید رجایی شیراز (5)
20 - 2 - 94 بازدید دکتر قادری نماینده مردم شیراز از آموزشکده فنی شهید رجایی شیراز (7)
8 - 9 - 93 برگزاری نمایشگاه کتاب به مناسبت 5آذر ماه ، گرامیداشت هفته بسیج (3)
8 - 9 - 93 نشست گروه های دانشجویی باحضور ریاست محترم آموزشکده،موضوع بسیج و پایداری (4)
4 - 9 - 93 تصاویری از محیط دانشگاه (6)
28 - 7 - 93 مراسم تودیع جناب آقای مهندس زارع و معارفه جناب آقای مهندس علی حسینی (12)
4 - 7 - 91 نمایشگاه کتاب نیمسال اول 92-91 (10)
29 - 6 - 91 افتخارات آموزشکده (2)
30 - 3 - 91 همایش isi در محل آموزشکده فنی شهید رجایی شیراز (1)